Ferramol - Sniglaeyðir

Ferramol - Sniglaeyðir
Ferramol - Sniglaeyðir

Ferramol - Sniglaeyðir

Sniglaeyðir til notkunar utandyra og í gróðurhúsum

Almenn notkun

Virkt efni: járnfosfat 1% (8,1g/kg). Kyrni til dreifingar á jarðveg.

Endingartími, sjá dagsetningu á pakkningu.

500 gr.

Varúð

Fylgið notkunarleiðbeiningum til að varast hættu fyrir heilbrigði manna og umhverfið. Þvoið hendur vandlega eftir meðhöndlun. Notist gegn brekkusniglum og spánarsniglum í ræktuðu og óræktuðu landi, í görðum og gróðurhúsum. Ekki ætlað gegn öðrum skaðvöldum og ekki skal notað í meira magni en tekið er fram á miðanum. Mengið ekki vatn með efninu eða íláti þess. Geymist þar sem börn ná ekki til. Má ekki geyma hjá matvælum og öðrum neysluvörum eða fóðri. Berist efnið í augu skal strax skola varlega með miklu vatni og leita læknis ef erting heldur áfram. Fargið innihaldi/íláti í samræmi við gildandi lög og reglur. Umbúðir má losa með heimilissorpi. Umbúðirnar skulu ekki vera endurnýttar.

Virkni

Ferramol N inniheldur hveiti sem laðar snigla að og fær þá til að borða bláu kornin. Þegar sniglarnir hafa innbyrt kyrnið, stöðvast meltingin, þeir leita skjóls og hætta að nærast. Efnið er ekki skaðlegt öðrum dýrum. Það hefur ekki áhrif á ketti, hunda og fugla.

Notkun

Ferramol N inniheldur járnfosfat sem virkar vel í baráttunni gegn sniglum. Til notkunar
í einkagarða á ræktuðu landi (t.d. undir limgerði, við verönd og gangstíga), í gróðurhúsum

og á óræktuðu landi. Kyrnum er dreift þar sem sniglar eru og reynt að hafa ákveðna

fjarlægð milli kyrna sem nemur um það bil 11 - 15 cm.

  • Sýnið aðgát við notkun plöntuverndarvara.
  • Lesið ávallt upplýsingar á merkimiða og vöruupplýsingar áður en varan er notuð.

Til að ná árangri í baráttunni verður að byrja þegar fyrstu sniglar sjást um vorið og halda áfram þangað til síðla sumars. Ef mikið er af sniglum eða mjög mikil rigning þarf að endurtaka dreifingu kyrna. Notist samt ekki oftar en 4 sinnum fyrir vaxtatímabilið. Ferramol N, á að duga í allt að 6 vikur við eðlilega úrkomu. Hægt er að dreifa kynum beint milli
grænmetisplantna í görðum o.fl. Dreifið kyrninu á milli plantnanna eða í u.þ.b. 1 m breiða rönd með um 11 cm bili á milli kyrna í jaðar beða til að varna sniglum aðkomu. Best er að dreifa
kyrninu á kvöldin þegar jarðvegur er rakari og sniglarnir meira á ferðinni.
Pakkningin inniheldur 500 g, sem dugar á allt að 200 m2

Vörunúmer EIF160005
Verð samtals:með VSK
6.660 kr.

Nr. leyfist: UST201705-091
Framleiðandi: ECOstyle A/S, Danmark
Leyfishafi: W.Neudorff GmbH KG.
Innflytjandi: Garðheimar Gróðurvörur ehf. Álfabakki 6, 109 Reykjavík, S. 540 3300