UkrudtsFri - Klar til brug, illgresiseyðir

UkrudtsFri - Klar til brug, illgresiseyðir
UkrudtsFri - Klar til brug, illgresiseyðir

UkrudtsFri - Klar til brug, illgresiseyðir

Lausn tilbúin til notkunar

UkrudtsFri Kvik klar-til-brug er til notkunar gegn illgresi á bílastæðum, innkeyrslum, stéttum, stígum og veröndum auk þess sem nota má undir tré, runna og hekk. Efnið vinnur á flestum einærum illgresistegundum. Áhrifin eru sýnileg nokkrum klukkustundum eftir úðun.

Notkun

Hristið brúsann fyrir notkun. Úðið beint á illgresið svo það þekjist með vökvanum. llgresið visnar og deyr á nokkrum klukkustundum.
Endurtekning getur verið nauðsynleg á erfitt illgresi.
Virka efnið brotnar niður í jarðveginum á 10 dögum og má gróðursetja aftur á sama svæði eftir 2 daga.

  • Sýnið aðgát við notkun plöntuverndarvara
  • Lesið ávallt upplýsingar á merkimiða og vöruupplýsingar áður en varan er notuð

Athugið

Bestu áhrifin fást þegar plönturnar eru úðaðar snemma í vaxtarferli sínum (illgresi ekki stærra en 5-10 cm). Illgresið skal vera þurrt þegar það er úðað en má samt ekki þjást af þurrki. Bestu áhrif fást þegar hitastig er yfir 10°C.

Athugið að skýla öðrum plöntum sem ekki á að eyða. Notist ekki á grasflatir.

Ekki er um langtímaáhrif að ræða. Sama svæði má úða mest 4 sinnum á vaxtartímabilinu og láta amk 21 dag líða á milli. Forðist að úða ef búast má við rigningu innan 5 klst frá úðun.

Fargið innihaldinu og leifum í samræmi við gildandi lög og reglur.

Umbúðir má losa með heimilissorpi eftir að búið er að skola þær að innan með vatni. Skolvatni skal notast í úðun. Endurnýtið ekki tómar umbúðir.

Varúð

Fylgið notkunarleiðbeiningum til að varast hættu fyrir heilbrigði manna og umhverfið. Ætlað eingöngu til notkunar gegn illgresi í bílastæðum, innkeyrslum, stéttum, stígum og veröndum auk þess sem nota má undir tré, runna og hekk. Ekki ætlað gegn öðrum skaðvöldum og ekki skal notað í öðrum skömmtum heldur en tekið er fram á miðanum. Mengið ekki vatn með efninu eða íláti þess. (Hreinsið ekki búnað nálægt yfirborðsvatni / Koma skal í veg fyrir að mengun verði með afrennsli frá bæjarhlöðum og vegum). Geymist þar sem börn ná ekki til. Má ekki geyma hjá matvælum og öðrum neysluvörum eða fóðri. Berist efnið í augu skal strax skola vandlega með miklu vatni.

Vörunúmer ECO01144
Verð samtals:með VSK
5.780 kr.
0,75 l - 5.780 kr.
5 l - 10.950 kr.

Virkt efni:

  • Kalíumsölt af fitusýrum 2,8% (w/w)

Tímabundin skráning nr: T-2013-077

Geymist í 5 ár frá framleiðsludegi,
Sjá nánar dagsetningu á umbúðum.

Framleiðandi: ECOstyle A/S, Denmark
Innflytjandi: Garðheimar Gróðurvörur ehf.

Álfabakki 6, 109 Reykjavík, S. 540 3300.