Trim Toxan illgresiseyðir, þykkni

Trim Toxan illgresiseyðir, þykkni
Trim Toxan illgresiseyðir, þykkni

Trim Toxan illgresiseyðir, þykkni

Geng breiðblaða illgresi í grasflötum

Notist eingöngu til eyðingar á illgresi í grasflötum, gegn breiðblaða illgresi í grasflötum s.s. haugarfa, túnfíflum, blóðarfa, græðisúra en hefur mun minni áhrif á smára, sóleyjar og deplur. Virka efnið er tekið upp í gegnum blöðin og berst um alla plöntuna með safastraumnum einnig ofan 1 rót og kemur í veg fyrir endurvöxt. Má nota hvenær sem er á vaxtartímabilinu.

Notkun:

Gegn breiðblaða illgresi í grasflötum s.s. haugarfa, túnfíflum, blóðarfa, græðisúra. Notist eingöngu einu sinni á ári en má nota hvenær sem er á vaxtartímabilinu. Bestur árangur næst ef úðað er þegar plöntur eru í góðum vexti, hlýtt er í verðri og loftraki hár. Það dregur úr áhrifum úðunarinnar ef það rignir innan 6 klst eftir úðun. Sláið ekki grasið 3-5 dögum fyrir og eftir meðhöndlun. Á erfiðum svæðum er hægt að endurtaka meðhöndlunina eftir 6 vikur. Hægt að sá grasfræjum 2 mánuðum eftir meðhöndlun. Ekki má nota efnið á grasflatir sem nýbúið er að leggja eða sá í. Gætið að ykkur ef vindur er til staðar þá gæti hann haft áhrif á stefnu úðans. Ef úði berst á aðra plöntu heldur en ætlunin var, skal fjarlægja blaðið strax sem fékk á sig vökvann. Virka efnið er tekið upp í gegnum blöðin og berst síðan um alla plöntuna með safastraumnum ofan í rót. Óhætt er að leika sér á svæði sem hefur verið meðhöndlað eftir að úðinn hefur þornað.

 • Sýnið aðgát við notkun plöntuverndarvara
 • Lesið ávallt upplýsingar á merkimiða og vöruupplýsingar áður en varan er notuð

Varúð

Fylgið notkunarleiðbeiningunum til að varast hættu fyrir heilbrigði manna og umhverfis. Getur valdið ofnæmisviðbrögðum við snertingu við húð. Gætið þess að anda ekki inn úða. Forðist snertingu við húð. Notið hlífðarhanska. Þvoið hendur og andlit eftir meðhöndlun efnavara. Notið eingöngu til illgresiseyðingar. Notist eingöngu einu sinni yfir vaxtartímabilið. Viðhafið 2 m öryggissvæði við bakka stöðu- og straumvatna til að varna því að efnið berist í yfirborðsvatn og hafi áhrif á líf í vatni. Geymið þar sem börn ná ekki til. Má ekki geyma hjá matvælum og öðrum neysluvörum eða fóðri.

Skammtar:

Hristist fyrir notkun. Blandið 200 ml af Toxan þykkni út í 5 lítra af vatni. Notið handdælu við úðun og gætið þess að þekja illgresið vel svo það nánast drjúpi af því. Flaskan inniheldur 500 ml af þykkni og þegar búið er að þynna það rétt með vatni verða til 5,2 lítrar af lausn sem eru tilbúnir til notkunar og duga á 100 m2. 

Notið hanska og hlífðargleraugu við blöndun og úðun. Þvoið hendur og andlit varlega eftir meðhöndlun efnavara, áður en nokkurs er neytt eða þegar vinnu er lokið. Gætið þess að efnið frjósi ekki. 

Virkni:

Virka efnið er tekið upp í gegnum blöðin og berst um alla plöntuna með safastraumnum einnig ofan í rót og kemur í veg fyrir endurvöxt.

Förgun:

Skilið efninu á móttökustöð fyrir spilliefni. Umbúðir má losa með heimilissorpi eftir að búið er að skola þær að innan með vatni. Skolvatni skal hellt á úðabrúsa og notast í úðun. Endurnýtið ekki tómar umbúðir.

Skyndihjálp:

 • Við innöndun: Ferskt loft og hvíld. Haldið hinum slasaða rólegum og heitum. Leitið læknis ef óþægindi eru viðvarandi.
 • Snerting við húð: Skolið strax með mikIu vatni og sápu. Fjarlægið strax fatnað, skartgripi o.þ.h. sem slest hefur á.
  Leitið læknis ef erting og/eða roði eru viðvarandi
 • Snerting við augu: Mikilvægt: Skolið strax með miklu vatni í a.m.k. 15 mínútur eða þar til erting hverfur.
  Fjarlægið snertilinsur strax. Haldið augnalokum sundurglenntum á meðan. Hafið samband strax við lækni.
 • Inntaka: Skolið strax munn vel. Framkallið EKKI uppköst nema með læknisráði. Hafið strax við lækni.

Borup Kemi: www.protect-garden.dk

Vörunúmer BOR328305050
Verð samtals:með VSK
8.950 kr.

Skráning nr: T-2013-040
Samsetning innihaldsefna:

 • Dichlorprop-P: 22,5 g/l, MCPA: 78,0 g/l, Dicamba: 4,8 g/l

Innihald: 500ml þykkni í vatni.
Endingartími: Notist innan 3 ára frá framleiðsludeg.

Markaðssetning á norðursvæði: Klarsø A/S, Søholm Park 1, 2900 Hellerup
Markaðssetning á Íslandi: Garðheimar Gróðurvörur ehf, Álfabakki 9, 109 Reykjavík. S. 540 3300