Trim Toxan - illgreseyðir

Trim Toxan - illgreseyðir
Trim Toxan - illgreseyðir

Trim Toxan - illgreseyðir

Geng breiðblaða illgresi í grasflötum

Notist eingöngu til eyðingar á illgresi í grasflötum. Má nota hvenær sem er á vaxtartímabilinu.

Notkun:

Notist eingöngu einu sinni á ári en má nota hvenær sem er á vaxtartímabilinu. Bestur árangur næst ef úðað er þegar plöntur eru í góðum vexti, hlýtt er í veðri og loftraki hár. Það dregur úr áhrifum úðunarinnar ef það rignir innan 6 klst eftir úðun. Sláið ekki grasið 3-5 dögum fyrir og eftir meðhöndlun. Hægt að sá grasfræjum 2 mánuðum eftir meðhöndlun. Ekki má nota efnið á grasflatir sem nýbúið er að leggja eða sá í. Stillið stútinn á brúsanum á "Spray" og úðið með minnst 30 cm fjarlægð frá viðfangsefninu. Úðið plönturnar þannig að nánast er farið að drjúpa af blöðunum. Fyrir hvern fermetra er óhætt að sprauta 30 sinnum úr brúsanum.

Gætið að ykkur ef vindur er til staðar þá gæti hann haft áhrit á stefnu úðans. Ef úði berst á aðra plöntu heldur en ætlunin var, skal fjarlægja blaðið strax sem fékk á sig vökvann. Virka efnið er tekið upp í gegnum blöðin og berst síðan um alla plöntuna með safastraumnum ofan í rót. Óhætt er að leika sér á svæði sem hefur verið meðhöndlað eftir að úinn hefur þornað.

  • Sýnið aðgát við notkun plöntuverndarvara
  • Lesið ávallt upplýsingar á merkimiða og vöruupplýsingar áður en varan er notuð

Varúð

Þvoið hendur og andlit eftir meðhöndlun efnavara. Endurnýtið ekki tómar umbúðir. Umbúðir má losa með heimilissorpi eftir að búið er að skola
þar að innan með vatni. Notið hlífðarhanska.

Notist eingöngu til illgresiseyðingar. Notist eingöngu einu sinni yfir vaxtartímabilið. Viðhafið 2 m öryggissvæði við bakka stöðu- og
stra
umvatna til að varna því að efnið berist í yfirborðsvatn og hafi áhrif á líf í vatni. Fylgið notkunarleiðbeiningunum til að varast hættu fyrir heilbrigdi manna og umhverfi.

Geymið þar sem börn ná ekki til. Má ekki geyma hjá matvælum og öðrum neysluvörum eða fóðri. Gegn breiðblaða illgresi í grasflötum s.s. haugarfa, túnfíflum, blóðarfa, græðisúra en hefur mun minni áhrif á smára, sóleyjar og deplur. Virka efnið er tekið upp í gegnum blöðin og berst um alla plöntuna með safastraumnum einnig ofan 1 rót og kemur í veg fyrir endurvöxt.

Skyndihjálp:

  • Við innöndun: Ferskt loft og hvíld. Haldið hinum slasaða rólegum og heitum. Leitið læknis ef óþægindi eru viðvarandi.  
  • Snerting við húð: Skolið strax með mikIu vatni og sápu. Fjarlægið strax fatnað, skartgripi o.þ.h. sem slest hefur á. Leitið læknis ef erting og/eða roði eru viðvarandi
  • Snerting við augu: Mikilvægt: Skolið strax með miklu vatni í a.m.k. 15 mínútur eða þar til erting hverfur.
    Fjarlægið snertilinsur strax. Haldið augnalokum sundurglenntum á meðan. Hafið samband strax við lækni.
  • Inntaka: Skolið strax munn vel. Framkallið EKKI uppköst nema með læknisráði. Hafið strax við lækni. 

Skráning nr: T-2013-041
Samsetning innihaldsefna:

  • Dichlorprop-P: 1,5 g/ (0, 15% w/w).MCPA: 5,20 g/1 (0,5% w/w).
  • Dicamba: 0,32 g/ (0,03% W/w).

Innihald: 1 L af vökva tilbúinn til notkunar.
Endingartími: Notist innan 3 ára frá framleiðsludeg.

Vörunúmer BOR328305080
Verð samtals:með VSK
7.580 kr.

Markaðssetning á norðursvæði: Klarse A/S, Soholm Park 1, 2900 Hellerup,
Markaðssetning á Íslandi: Garðheimar Gróðurvörur ehf, Álfabakki 9, 109 Reykjavík. S. 5403300

Borup Kemi: www.protect-garden.dk